Kokkuvõtteks

Michelin on pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele ja teavitab teid selgelt ja läbipaistvalt kogutavatest andmetest ja nende kasutamisviisidest. Käesolev avaldus selgitab, kuidas me töötleme kogutavaid isikuandmeid, kui te kasutate meie veebilehte või digiteenuseid või kui edastate need meile ise.

Lugege käesolevat avaldust põhjalikult, et mõista, meie nägemust ja tavasid seoses teie isikuandmete ja nende töötlemisega.

 • Kes me oleme ja kuidas meiega ühendust võtta?
 • Käesoleva privaatsusavaldusega hõivatud veebilehed
 • Meie andmekaitsespetsialisti teave
 • Muud avaldused, mida peaksite lugema
 • Teave, mida me teilt kogume
 • Turundusmaterjalid
 • Teave, mida me kogume teie kohta muudest allikatest
 • Kus me teie isikuandmeid hoiame
 • Teie isikuandmete jagamine
 • Rahvusvaheline edastamine
 • Kui kaua me teie isikuandmeid hoiame?
 • Teie õigused vastavalt andmekaitseseadustele
 • Mida te saate teha, kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie andmeid kasutame?
 • Andmete turvalisuse teave
 • Meie privaatsusavalduse muudatused

 

 1. Kes me oleme ja kuidas meiega ühendust võtta?

Meie ettevõtte täisnimi on Michelin Polska S.A. ja büroo asub aadressil Olsztyn,  ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Poola, ettevõte on registreeritud äriregistris numbriga KRS: 0000163137, täielikult tasutud aktsiakapital: 979 920 576,00 PLN, NIP: 739-020-38-25, Regon: 510008834, tel +48 89 539 40 00. faks +48 89 533 65 97 (edaspidi „Michelin“) ja kui te kasutate meie veebilehte ja meie teenuseid otse, oleme me andmete kontrollija.

Kui soovite meiega ühendust võtta, on selleks järgmised võimalused:

 • saatke meile email aadressile kontakt_iodo@michelin.com
 • Te saate meile saata tavakirja aadressile Michelin Polska S.A., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Poland (Saaja „Data Protection Officer“)
 • Samuti võite meile helistada telefonil +48 89 532 33 15.

 

 1. Käesoleva privaatsusavaldusega hõivatud veebilehed

Käesolevas avalduses toodud teave on rakendatav veebilehtedele, millel see on avaldatud.

 

 1. Meie andmekaitsespetsialisti teave

Kuigi kõik Michelinis on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele ja austamisele, on meil andmekaitsespetsialist pr Zofia Ramus, kes tegeleb kõikide Michelini isikuandmete teemadega. Andmekaitsespetsialistiga saate ühendust meiliteel aadressil kontakt_iodo@michelin.com.

 1. Muud avaldused, mida me soovitame teil lugeda

Kuigi käesolev privaatsusavaldus sisaldab kogu vajalikku teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid oma veebilehel kogume ja kasutame, on olulist teavet ka muudes kohtades, mida me soovitame lugeda.

Täiendavad privaatsusavaldused

Meie küpsiste avaldus

Seotud platvormid

 

 • Täiendavad privaatsusavaldused

See on meie peamine privaatsusavaldus, mis puudutab teiepoolset veebilehe kasutamist ja Michelini pakutavaid digiteenuseid ja -tooteid. Samas võib konkreetsete digitoodete ja -teenuste puhul kehtida täiendav privaatsusavaldus. Lugege neid avaldusi registreerumisel või nende toodete või teenuste tellimisel.

 • Meie küpsiste avaldus

Kui kasutate meie veebilehte ja muid meie pakutavaid tooteid või teenuseid, võidakse andmeid koguda läbi küpsiste, et eristada teid teistest meie veebilehe ja muude digitoodete ja -teenuste kasutajatest. Meil on eraldi küpsiste avaldus, mis selgitab küpsiste kasutamist ja kasutamise eesmärke. Me soovitame lugeda meie küpsiste avaldust siit (<insert Cookie Policy hyperlink>).

 • Seotud platvormid

Meie veebisait võib sisaldada linke muudele või muudelt veebilehtedelt, meie partnervõrkude platvormidelt, reklaamijatelt, partneritelt ja sotsiaalmeedialehtedelt. Kui kasutate linke, et minna mõnele nendest veebilehtedest, arvestage, et nendel veebilehtedel on oma privaatsusavaldused ja me ei vastuta nende avalduste eest. Lugege neid avaldusi enne, kui sisestate nendel veebilehtedel oma isikuandmeid.

 1. Teave, mida me teilt kogume

See jaotis puudutab järgmist:

 • kuidas me teie isikuandmeid kogume;
 • kogutavate andmete kategooriad;
 • kirjeldus selle kohta, kuidas me kavatseme kasutada kogutavaid andmeid;
 • kogutavate isikuandmete töötlemise seaduslik alus;
 • kui kaua me säilitame kogutud andmeid;
 • konkreetsed andmete tüübid.

  

Me võime koguda ja hoida teie kohta järgmisi andmeid:

Kogutud andmed

Eesmärk/tegevus

Andmete tüüp

Töötlemise seaduslik alus

Säilitamise periood

Andmed, mida te annate meile võistlusel või kampaanias osaledes (edaspidi „kampaania andmed“).

Selleks, et me saaksime saata teile lisainfot kampaania või auhinna kohta, kui te olete kampaania võitja. Kui ei ole andmete kogumisel toodud teisiti, kasutame me neid andmeid ainult võistluste või kampaaniate haldamiseks ja juhtimiseks.

Kampaania andmeteks võivad näiteks olla teie nimi ja meiliaadress.

 

Auhinna võitmisel võime küsida teie postiaadressi, et me saaksime auhinna kohale toimetada.

Võistlusel või kampaanias osalemise lepingu täitmine meie ja teie vahel.

 

Kui te olete võistluse võitja, kustutame kõik kogutud andmed hiljemalt 5 aasta möödumisel pärast auhinna väljastamist.

 

Muud kogutud andmed kustutatakse 3 kuu jooksul pärast võistluse või kampaania lõppu.

 

 

Kui registreerite meie digitoodete või -teenuste saamiseks oma konto kaudu, küsime me andmeid, mis võimaldavad teid tuvastada ja pakkuda teile konkreetseid tooteid ja teenuseid (edaspidi „konto andmed“).

Konto andmeid töödeldakse meie veebilehe haldamiseks, pakkudes teile digiteenuseid, mida te olete tellinud, suhtlemiseks seoses nende digitoodete ja -teenustega ja serverite varukoopiate säilitamiseks.

Konto andmeteks on teie täisnimi, meiliaadress. Samuti võime paluda teil määrata omale parool, et te saaksite turvaliselt oma kontole juurde pääseda.

Konto andmete töötlemise seaduslikuks aluseks on teie ja meie vahelise lepingu täitmine digitoodete ja -teenuste pakkumiseks.

Me säilitame konto andmeid seni, kuni teil on meie juures oma konto. Kui te ei sisene oma kontole 24 kuu jooksul, kustutame teie konto andmed, mis tähendab, et me ei säilita teie andmeid kauem kui see on vajalik. Soovi korral saate luua uue konto.

Andmed, mida edastate meile asukohateenuseid kasutades, näiteks meie edasimüüja otsija kasutamisel (edaspidi „asukohaandmed“).

Neid andmeid kasutatakse asukoha lähedal olevate edasimüüjate tuvastamiseks.

Mõnede meie teenuste kasutamiseks võime küsida asukohta või kasutada teie veebilehitseja või seadme asukohta. Vaadake oma veebilehitseja või operatsioonisüsteemi privaatsusavaldust.

Asukohaandmete töötlemise seaduslikuks aluseks on teie ja meie vahelise lepingu täitmine digitoodete ja -teenuste pakkumiseks.

Me ei hangi asukohaandmeid ja seetõttu ei säilita me neid.

Kui küsite meilt lisateavet, tellides meie uudiskirja või turundusinfot (edaspidi „turundusandmed“). Vaadake lisateavet allolevast jaotisest 6.

Turundusandmeid töödeldakse eesmärgiga saata teile olulisi teavitusi ja/või uudiskirju ja/või muid turundusmaterjale.

Me küsime teilt teie nime ja meiliaadressi, et teile neid andmeid saata.

Selle töötlemise seaduslikuks aluseks on teie nõusolek.

 

Me ei säilita turundusandmeid üle 3 kuu pärast meie viimast kontakti.

 

Vabatahtlikult edastatav teave

Kui edastate meile teavet (näiteks ülaltoodud juhtudel toodud andmed), võime mõnedel juhtudel küsida teilt lisateavet, mille edastamine on vabatahtlik. See teave on vabatahtlik ja me kasutame seda selleks, et mõista oma kliente paremini ja pakkuda neile erilahendusega teenuseid.

Statistilised andmed

Me kogume ja kasutame samuti koondatud andmeid, nagu statistilised või demograafilised andmed (edaspidi „koondandmed“). Koondandmed võivad põhineda teie isikuandmetel, kuid ei võimalda ühelgi viisil teid tuvastada. Näiteks võime koondada andmeid teie kasutusviiside ja seadmete kohta, et hinnata, milline protsent meie veebilehe kasutajatest kasutab mõnda konkreetset veebilehe funktsiooni. Koondandmeid kasutatakse ainult meie äritegevuse eesmärkidel.

Tundlikud isikuandmed

Kuigi me ei küsi teilt tundlikke isikuandmeid, on meie veebilehel jaotisi, kus te saate sisestada lisainfot. Kui sisestate andmeid nendele vaba teksti väljadele, edastage ainult andmeid, mida te olete valmis edastama ja arvestage alati sellega, need andmed võivad olla tundlikud.

Lapsed ja isikuandmed

See veebileht ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ja me ei kogu teadlikult andmeid laste kohta. Kui meile saab teatavaks, et me säilitame andmeid alla 14-aastaste laste kohta, rakendame me vajalikke meetmeid andmekaitseseaduste järgmiseks ja vajadusel kustutame vastavad andmed. Kui te saate teada, et teie laps (alla 14 aasta vana) on edastanud meile oma isikuandmeid ilma teie nõusolekuta, andke meile sellest esimesel võimalusel meili teel teada aadressil kontakt_iodo@michelin.com, et me saaksime kasutada nõuetekohaseid lahendusi.

 1. Turundusmaterjalid

Te saate meilt turundusmaterjale või uudiskirju ainult siis, kui te seda soovite.

Selleks kasutame teie poolt edastatud andmeid, tavaliselt ainult teie nimi ja meiliaadress.

Igal hetkel on teil võimalik oma tellimus katkestada või loobuda otseturunduse saamisest, kas:

 • klõpsates tellimuse tühistamise valikule, mis on iga meie poolt saadetava turundusmaterjali jaluses;
 • võttes meiega meili teel ühendust või saates meie kontaktandmetel kirja.

Me tavaliselt saadame teile turundusmaterjale seni, kuni te oma tellimuse tühistate. Kui me aga ei kuule teist pikka aega või märkame, et te ei ole oma meile 3 aasta jooksul avanud, eemaldame teie andmed oma andmebaasist. Teil on alati võimalik oma tellimus uuesti esitada.

Aeg-ajalt võime kasutada ka teie kasutus- ja seadme andmeid, et anda teile internetis soovitusi toodete ja teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda. See on vajalik meie ettevõtluse jaoks oma toodete ja teenuste arendamisel ja ettevõtte kasvatamisel. 

 1. Teave, mida me kogume teie kohta muudest allikatest

Selleks, et me saaksime teile pakkuda oma teenuseid, võime saada teid puudutavaid isikuandmeid ka muudest allikatest, näiteks:

 • Me saate teavet teie kohta, kui kasutate mõnda teist meie opereeritavat veebilehte või muid meie pakutavaid tooteid ja/või teenuseid. Me teeme tihedat koostööd kolmandate pooltega (näiteks äripartnerid, tehnilise, makseteenuse ja analüüsiteenuste lepingulised pakkujad, otsinguteenuste pakkujad ja krediidiasutused) ja võime saada teie kohta teavet nendelt. Selle töötlemise seaduslikuks aluseks on meie põhjendatud huvid, nimelt meie veebilehe, toodete ja teenuste monitoorimine ja täiustamine.
 • Teave meie veebiserverite logidest, näiteks teave teie arvuti kohta, nagu IP-aadress, operatsioonisüsteem ja veebilehitseja tüüp. Samuti võime koguda teavet teie poolt meie veebilehel tehtud otsingute kohta ja selle kohta, kuidas te reageerite meie saadetud materjalidele, näiteks meili avamise aeg. („Kasutus- ja seadme andmed“). Neid andmeid kasutame süsteemi haldamiseks ja selleks, et analüüsida, kuidas inimesed kasutavad meie veebilehti ja digiplatvorme. Samuti aitab see meil pakkuda teile internetis parimat kaugtaristut. Selle töötlemise seaduslikuks aluseks on meie põhjendatud huvid, nimelt meie veebilehe, toodete ja teenuste monitoorimine ja täiustamine.
 • Vastavalt eespool mainitule kogume teavet küpsiste või muude sarnaste tehnoloogiate kaudu, mis salvestatakse teie seadmesse ja mis sisaldavad teavet selle kohta, kuidas te kasutate meie veebilehte, digitooteid ja -teenuseid. Küpsised sisaldavad teavet, mis edastatakse teie arvuti kõvakettale. Need aitavad meil täiustada oma veebilehti ja pakkuda teile paremat ja personaalsemat teenust. Meie küpsiste avaldust saate lugeda siit (<insert Cookie Policy hyperlink>).
 • Meie veebileht võib võimaldada teil jagada oma kogemusi ja võtta meiega ühendust läbi kolmanda poole sotsiaalvõrgustiku, näiteks Facebook, Twitter ja LinkedIn. Me võime koguda seda teavet oma sotsiaalmeedia lehtedelt, sh meeldimised, jagamised ja säutsud ja sotsiaalvõrgustiku lehtede sisu. Me ei kontrolli teie poolt sotsiaalmeediavõrgustikes edastatavate andmete privaatsust ega antud sotsiaalmeediavõrgustike privaatsusavaldusi, mis kehtivad nende teenuste kasutamisel.

 

 1. Kus me teie isikuandmeid hoiame

Kõiki andmeid, mida te meile edastate, säilitatakse turvalistes serverites, mis asuvad EMP riikides.

Kuigi me oleme pühendunud teie isikuandmete turvalisuse tagamisele, ei ole andmete edastamine internetis täielikult turvaline. Meie ja meie teenusepakkujad anname endast parima, et kaitsta teie isikuandmeid, kuid isikuandmete edastamine toimub teie ainuvastutusel.

 1. Teie isikuandmete jagamine

Me jagame teie isikuandmeid ainult isikutega, kellel on vaja neid oma tööülesannete täitmiseks teada. Me võime jagada teie isikuandmeid järgmiselt:

 • Michelini grupi sees - me võime avaldada teie isikuandmeid kõikidele meie grupi liikmetele, mis tähendab meie tütarettevõtteid, meie emaettevõtet ja selle tütarettevõtteid ulatuses, mis on vajalik käesolevas avalduses toodud samade eesmärkide täitmiseks.

 

 • Teenusepakkujad - Michelin võib jagada teie isikuandmeid valitud teenusepakkujatega, keda Michelin võib kasutada teie päringute töötlemiseks või teile teenuste pakkumiseks. Need teenusepakkujad tegutsevad andmete töötlejatena meie nimel ja pakuvad IT- ja süsteemide haldusteenuseid, nagu veebimajutus või meiliteenused, ja haldavad hinnanguid ja arvamusi.

 

Nimetatud teenusepakkujad on seaduse alusel kohustatud hoidma saadud isikuandmeid konfidentsiaalsena ja kaitstuna ja kasutama teie isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele.

Me võime jagada teie isikuandmeid ka kolmandatele pooltele:

 • Seadusest tulenevatel põhjustel

Kui meil on kohustus avaldada või jagada teie isikuandmeid seoses seadusest tulenevatele nõuetega või tingimuste või muude lepingute jõustamiseks või rakendamiseks või Michelini grupi, meie klientide või teiste isikute õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks. See tähendab, et me võime avaldada teie isikuandmeid meie nõuandjatele, kellele rakendub konfidentsiaalsuskohustus.

 • Teie nõusolekul

Kolmandad pooled võivad koguda teie kohta teavet meie veebilehel, toodete või teenuste kaudu, kasutades küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda teile personaalseid reklaame või profileerimiseks. Nende küpsistega nõustute te vastavalt meie küpsiste avaldusele. Seda saate lugeda siit.

 1. Isikuandmete edastamine teistesse riikidesse

Rahvusvahelise grupina omab Michelin  andmebaase erinevates riikides, kus selle tegevus toimub. Michelin võib edastada teie isikuandmeid grupisiseselt oma andmebaasidele või oma välispartneritele väljaspool teie kodumaad.

Kuna andmekaitse tase ei ole kogu maailma lõikes ühtlane, ei edasta me teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu asuvatele Michelini grupi ettevõtetele ega kolmandatest osapooltest ettevõtetele, kui need ei ole võimelised pakkuma samasugust või samasugusel tasemel kaitset teie isikuandmetele nagu Michelin.

Michelini siseseks edastamiseks on ettevõte rakendanud sisemisi reegleid, mis kehtivad isikuandmete edastamisele Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas. Siduvad kontserni reegleid saate küsida andmekaitsespetsialistilt meiliaadressil   kontakt_iodo@michelin.com.

Ülekannetel väljapoole gruppi kehtivad lepingud, mis sisaldavad allhankijate siduvaid kontserni reegleid või Euroopa Komisjoni sätteid tarnijatele, kes asuvad väljaspool EL-i, et tagada samal tasemel andmete kaitse kui teie koduriigis.

 1. Kui kaua me teie isikuandmeid hoiame?

Üldreeglina ei säilita me ühelgi eesmärgil teie isikuandmeid kauem, kui on tarvis konkreetse eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti, sh arvestades kõiki seadusest tulenevaid, raamatupidamislikke või aruandlusega seotud nõudeid. Lisateavet säilitusperioodi kohta leiate ülaltoodud jaotisest 5.

Isikuandmete sobiva säilitusperioodi välja selgitamisel arvestame me isikuandmete hulka, olemust ja tundlikkust, teie isikuandmete volitamata kasutamise või avalikustamise võimalikku ohutaset, isikuandmete töötlemise eesmärke ja kas meil on võimalik need eesmärgid saavutada muudel viisidel ja rakenduvate seaduste nõudeid.

Mõnedel juhtudel on teil võimalik nõuda meilt oma andmete kustutamist: vaadake lisainfot oma andmete kustutamise õiguse kohta altpoolt.

Mõnedel juhtudel võime teie isikuandmeid anonüümistada (nii, et neid andmeid ei saa enam teiega seostada) uuringute või statistilistel eesmärkidel, mis juhul me võime kasutada neid andmeid määramatult ilma teid täiendavalt teavitamata.

 1. Teie õigused vastavalt andmekaitseseadustele

Andmekaitseseadused annavad teile teie andmete töötlemisel teatud õigused.

Need õigused on:

Õigus olla teavitatud

Õigus oma andmetele juurde pääseda

Õigus oma andmeid parandada

Õigus oma andmeid kustutada

Õigus töötlemist piirata

Õigus andmeid üle kanda

Õigus töötlemist keelata

Lisateave teie õiguste kohta

 

Õigus olla teavitatud

Teil on õigus saada teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja töötleme, sh, kes me oleme, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja millised on teie õigused seoses oma isikuandmetega. Me oleme kogu vajamineva info käesolevasse privaatsusavaldusse.  

Õigus oma andmetele juurde pääseda

Teil on õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, mis meil teie kohta on. Me saame kinnitada, kas teie andmeid töödeldakse ja anda teile juurdepääsu oma andmetele.

Õigus oma andmeid parandada

Kui teie isikuandmed ei ole täpsed või on osalised, on teil õigus neid andmeid korrigeerida või värskendada. Kui me oleme avaldanud teie isikuandmeid kolmandatele pooltele, teavitame me võimalusel ka neid uuendustest, mida te teete. Te saate uuendada isikuandmeid, mida me teie kohta säilitame, võttes meiega ühendust mõne käesolevas privaatsusavalduses toodud ühenduse võtmise meetodi kaudu.

Õigus oma andmeid kustutada

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või eemaldamist, kui puudub põhjus, miks me peaksime neid edaspidi töötlema. Asjaolud, millal teil on õigus olla unustatud, sisaldavad järgmist: kui andmed ei ole enam vajalikud seoses eesmärgiga, miks neid algselt koguti või töödeldi ja kui te olete võtnud tagasi oma andmete töötlemise nõusoleku.

Samas on mõned piiravad asjaolud, millal unustamise õigus ei kehti – selle info jaoks võtke meiega ühendust.

Õigus töötlemist piirata

Samuti on teil õigus „blokeerida“ või piirata oma isikuandmete töötlemist. Kui te taotlete oma isikuandmete töötlemise piiramist, lõpetame me nende edasise töötlemise.

Õigus andmeid üle kanda

Kui soovite teisaldada või edastada oma isikuandmeid mõnele teisele teenusepakkujale või kopeerida oma andmeid isiklikul eesmärgil, on teil õigus taotleda oma andmete edastamist mõnele teisele isikule. 

Õigus keelata

Teil on õigus paluda meil oma isikuandmeid turunduseesmärkidel enam mitte kasutada. Me tavaliselt teavitame teid (enne teie andmete kogumist), kui me kavatseme teie andmeid kasutada nendel eesmärkidel või kui me kavatseme avaldada teie andmeid nendel eesmärkidel kolmandatele pooltele. Te saate kasutada oma õigusi sellise töötlemise vältimiseks, märkides kindlaid märkeruute vormides, mida me kasutame andmete kogumiseks.

  Samuti on teil võimalik neid õigusi igal ajal rakendada, võttes meiega ühendust aadressil kontakt_iodo@michelin.com. Lisateave teie õiguste kohta

Lisateavet oma andmete kaitsmise õiguste kasutamise kohta saate Andmekaitse Inspektsioonilt aadressil aki.ee.

 

 1. Mida te saate teha, kui te ei ole rahul?

Me oleme pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele ja austamisele. Samas, kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie andmeid kogume ja töötleme või soovite saada lisateavet oma õiguste kohta, võtke meiega ühendust järgmisel viisil:

 • Meiliaadressil kontakt_iodo@michelin.com
 • Te saate meile saata tavakirja aadressile Michelin Polska S.A., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Poland (Saaja „Data Protection Officer“)

Me teeme teiega koostööd, et lahendada kõik tekkinus probleemid ja proovime vastata kõikidele tekkinud küsimustele esimesel võimalusel.

Samuti on teil võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile – lisateavet leiate aadressilt aki.ee.

 1. Andmete turvalisuse teave

Michelin on kasutusele võtnud meetmed teie isikuandmete privaatsuse, turvalisuse ja terviklikkuse tagamiseks. Juurdepääs isikuandmetele on lubatud ainult nendele töötajatele ja teenusepakkujatele, kes peavad seda teavet teadma ja kes on läbinud konfidentsiaalsuse reeglite koolituse.

Michelini kommertsveebilehtedel kogutakse pangandusega seotud andmeid maksete töötlemise efektiivsuse ja turvalisuse tagamiseks. Nende meetmete hulka võib kuuluda SSL-krüpteerimine (andmete muutmine teiste jaoks loetamatuks) konfidentsiaalsete andmete kogumise või edastamise ajal. Eelnimetatud andmeid kasutatakse ainult internetimakse sooritamiseks ja neid ei säilitata.

Michelin tagab, et teie isikuandmeid ei muudeta, kahjustata ega lubata neile juurde pääseda volitamata kolmandatel isikutel.

 1. Meie privaatsusavalduse muudatused

Me võime oma privaatsusavaldust aeg-ajalt muuta. Selle avalduse tulevased muudatused avaldatakse sellel leheküljel. Kui teil on meie juures kaugkonto, võime teid teavitada muudatustest meili teel või konto kaudu järgmisel korral, kui logite sisse.

Kuupäev: 6. detsember 2018